Umiemy Matmę

Praca z uczniem zdolnym

 
Szkolenie dla nauczycieli

Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół podstawowych i studentów kierunków nauczycielskich do udziału w bezpłatnym szkoleniu pt. Praca z uczniem zdolnym, które odbędzie się w dniach 31 marca-1 kwietnia 2023 w formie wideokonferencji w Google Meet.

Celem szkolenia jest wskazanie kierunków działań nauczyciela sprzyjających rozwijaniu potencjału uczniów w edukacji matematycznej.

Program szkolenia
  • 31.03, g. 17:30-19:45 Między zdolnościami a zainteresowaniami uczniów
  • 01.04, g. 10:00-12:15 Dodawaj skrzydeł, czyli…

Każde zajęcia będą trwały dwie godziny zegarowe z 15-minutową przerwą.

Rejestracja

Zapraszamy do zapisów na szkolenie w terminie do środy 29 marca 2022 do godziny 14:00. Studentów prosimy o podanie nazwy uczelni, zamiast szkoły, z dopiskiem student. Liczba miejsc jest ograniczona. Ewentualne pytania dotyczące rejestracji i realizacji szkolenia prosimy przesyłać na adres umiemymatme@mail.umcs.pl.

Sylwetka prowadzącego
Elżbieta Wojtowicz – doradca metodyczny w Lubelskim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem w nauczaniu matematyki i zarządzaniu szkołą. Trener wspomagania szkół w zakresie TIK z uprawnieniami do diagnozowania dysfunkcji matematycznych uczniów. Autorka projektów edukacyjnych, własnego programu nauczania i wielu szkoleń dla nauczycieli. Pasjonatka nowoczesnej dydaktyki, nieustająco poszukująca sposobów na podnoszenie jakości nauczania matematyki.