Umiemy Matmę

Praca z uczniem zdolnym

 
Uwaga

Linki do nagrań i materiały do zajęć zostały przesłane emailem do zarejestrowanych uczestników szkolenia. Prosimy o kontakt w przypadku nieotrzymania wiadomości.

Szkolenie dla nauczycieli

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i studentów kierunków nauczycielskich do udziału w szkoleniu pt. Praca z uczniem zdolnym, które odbędzie się w dniach 9-10 kwietnia 2021 w formie wideokonferencji w Zoom.

Szkolenie ma na celu przedstawienie nowych modeli i sposobów nauczania matematyki uczniów szkół podstawowych. Szkolenie poprowadzi Lambrecht Spijkerboer, holenderski specjalista w dziedzinie edukacji matematycznej.

Program szkolenia
  • 9.04, g. 17:00-19:15 Using everyday life situations for learning mathematics
  • 10.04, g. 10:00-12:15 Using the OBIT model to reach higher performance of students
Sylwetka prowadzącego
L. Spijkerboer

Lambrecht Spijkerboer przez 12 lat był nauczycielem przedmiotów ścisłych oraz matematyki w szkole średniej, a następnie pracował w roli trenera nauczycieli w Utrecht College, gdzie zajmował się doskonaleniem procesu nauczania i organizacji szkoły. Jest twórcą kilku autorskich programów dla nauczycieli, mających na celu poprawę procesu edukacji i uczynienie go bardziej interesującym dla uczniów. Od 2016 roku pracuje w SPIJKERBOER STA, prywatnej firmie doradczej ds. edukacji. Jego głównym zainteresowaniem jest dostarczanie nauczycielom informacji zwrotnej na temat doskonalenia procesu dydaktycznego.

Lambrecht Spijkerboer jest organizatorem międzynarodowej szkoły dla przyszłych nauczycieli oraz młodych nauczycieli matematyki Quality Class, która organizowana od około 20 lat towarzyszy międzynarodowym konferencjom dydaktycznym i gromadzi zainteresowanych z całej Europy. Jest członkiem komitetów naukowych międzynarodowych konferencji z zakresu dydaktyki matematyki, między innymi CME oraz CIEAEM.