Umiemy Matmę

Ucz się z MaFiI-ą

 
O projekcie

Zajęcia prowadzone w ramach projektu Ucz się z MaFiI-ą poświęcone są promocji i popularyzacji nauki na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie.

  • Dofinansowane ze środków budżetu państwa
  • Program: Społeczna odpowiedzialność nauki, popularyzacja nauki i promocja sportu
  • Środki z MEiN: 98 065,00 zł
  • Środki ogółem: 110 065,00 zł
logo projektu
plakat informacyjny projektu
Zrozum, Zalicz, Zostań Matematykiem

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych. Zarejestrowani uczestnicy pięć razy w roku akademickim wezmą udział w zajęciach, podczas których prowadzący wprowadzą młodzież w tajniki matematyki wyższej i najnowszych odkryć naukowych. Zajęcia, zgodnie z tradycja akademicką, odbywają się w formie wykładu informacyjnego, ćwiczeń ilustrujących wykład i kończą się pisemnym kolokwium. Taka struktura pozwala zapoznać się uczestnikom Konkursu z tradycyjnym systemem prowadzenia zajęć na uczelni oraz obowiązkami i pracą jaka czeka ich podczas studiów. Planowane są dwie edycje Konkursu.

Koło Olimpijskie

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych z terenu województwa lubelskiego. Na początku roku akademickiego zostanie przeprowadzona rekrutacja na zajęcia. Planujemy przeprowadzenie 10 spotkań w każdym roku akademickim. Każde spotkanie Koła Olimpijskiego będzie trwało 2 godziny dydaktyczne. Uczestnicy będą rozwiązywać zadania przygotowane przez pracowników IM UMCS na poziomie m.in. konkursu przedmiotowego z matematyki Lubelskiego Kuratorium Oświaty, Olimpiady Lingwistyki Matematycznej oraz Olimpiady Matematycznej Juniorów. Zajęcia Koła Olimpijskiego będą rozwijać kompetencje matematyczne uczniów.

Lubelska Matematyczna Liga Zadaniowa

Konkurs skierowany jest do uczniów z klas 4-8 szkoły podstawowej. Na stronie internetowej Katedry Nauczania Matematyki i Informatyki UMCS oraz dedykowanej platformie e-learningowej UMCS, trzy razy w danym roku akademickim zostaną opublikowane zestawy złożone z 5 zadań, związane z różnymi działami matematyki i informatyki. Uczniowie biorący udział w konkursie będą samodzielnie opracowywać rozwiązania zadań i przesyłać je pocztą elektroniczną lub tradycyjną w ciągu 1 miesiąca od opublikowania treści zadań. Otrzymane prace zostaną sprawdzone przez wyznaczonych pracowników Katedry, a punkty uzyskane za rozwiązania kolejnych zestawów zostaną zsumowane, dzięki czemu zostaną wyłonieni laureaci Konkursu.

Praca z uczniem zdolnym

Adresatami szkolenia są nauczyciele szkół podstawowych i studenci kierunków nauczycielskich. Celem szkolenia będzie przedstawienie nowoczesnych metod pracy z uczniem zdolnym oraz realizacja warsztatów przygotowujących nauczycieli i przyszłych nauczycieli do pracy z uczniem zdolnym. Podczas każdego spotkania odbędą się dwa wykłady i dwa związane z nimi warsztaty. Dobór prelegentów pozwoli na podniesienie kompetencji uczestników w zakresie współczesnych i nowatorskich metod pracy z uczniami zdolnymi, oraz na rozszerzenie przygotowania dydaktycznego o zadania konkursowe i zastosowania matematyki w problemach życia codziennego, na których to właśnie opiera się program szkoły międzynarodowej w zakresie matematyki.

Ferie z MaFiI-ą

Podczas szkolnych ferii zimowych odbędą się dwa trzydniowe warsztaty skierowane do uczniów szkół podstawowych. Podczas warsztatów uczestnicy codziennie wezmą udział warsztatach z: matematyki, informatyki, chemii i warsztatach kreatywnych. Dodatkowo uczestnicy zwiedzą budynki i pracownie UMCS. Podczas zwiedzania Rektoratu i Sali Senatu zapoznają się z tradycjami uniwersyteckimi, tradycyjnym słownictwem akademickim i savoir vivrem studenckim.

Uwaga: obie edycje zadania odbędą się tuż po zakończeniu roku szkolnego i przyjmą nazwę Wakacje z MaFiI-ą.