Bootstrap

Dziękujemy!

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom finału i jeszcze raz gratulujemy zwycięzcom i finalistom!

Memoriał Urszuli Marciniak

O zawodach

Zapraszamy do udziału w otwartych zawodach w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych.

Nieodpłatny konkurs dla uczestników w każdym wieku organizowany jest we współpracy z Fundacją Matematyków Wrocławskich oraz Wydawnictwem Logi.

Celem zawodów jest upamiętnienie i kontynuowanie dzieła Urszuli Marciniak, którym było szerzenie i popularyzowanie logicznego myślenia i podnoszenia kultury matematycznej wśród Polaków.

Więcej

Terminarz 2023

Memoriał na Lubelszczyźnie rozgrywany będzie zgodnie z poniższym harmonogramem.

 • zgłoszenia udziału do 10 stycznia 2023
 • eliminacje szkolne 11 stycznia 2023
 • przesyłanie wyników do 22 stycznia 2023
 • ogłoszenie listy finalistów 2 lutego 2023
 • finał zawodów 25 marca 2023
Zgłoszenia

Organizatorzy

Organizatorem lubelskich zawodów jest Katedra Nauczania Matematyki i Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie.

Organizatorem głównym Memoriału jest Fundacja Matematyków Wrocławskich, współpracująca z Wydawnictwem Logi.

W 2023 roku memoriał rozgrywany będzie na Dolnym Śląsku, Lubelszczyźnie, Mazowszu, Podlasiu, Pomorzu i w Świętokrzyskiem.

Kontakt

O zawodach

Zapraszamy do udziału w otwartych zawodach w rozwiązywaniu łamigłówek diagramowych. Celem zawodów jest upamiętnienie i kontynuowanie dzieła Urszuli Marciniak, którym było szerzenie i popularyzowanie logicznego myślenia i podnoszenia kultury matematycznej wśród Polaków.

W tym roku zawody odbędą się po raz pierwszy na Lubelszczyźnie, ale ich tradycja sięga 2017 roku, kiedy to pierwszy Memoriał Urszuli Marciniak odbył się we Wrocławiu. Zachęcamy do zapoznania się z ideą konkursu i postacią jego patronki na stronie Fundacji Matematyków Wrocławskich.

Do zawodów może przystąpić każdy, niezależnie od wieku i nieodpłatnie. Aby zapoznać się z przykładowymi zadaniami i przygotować się do udziału w konkursie, odsyłamy do następujących zasobów:

Zadania konkursowe dostosowane są do wieku uczestników, a zawody odbywają się w czterech kategoriach:

 • MŁODZICY (kl. 3-5 SP)
 • JUNIORZY (kl. 6-8 SP)
 • LICEALIŚCI (uczniowie szkół średnich)
 • DOROŚLI
Regulamin Memoriału

Rejestracja zawodników

Zgłoszenia do lubelskiej edycji zawodów możliwe są jedynie poprzez szkolnego koordynatora konkursu, który rejestruje daną szkołę wypełniając dostępny poniżej formularz. Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z regulaminem zawodów.

Zgłoszenie szkoły do zawodów

Organizatorzy

Organizatorem głównym Memoriału jest Fundacja Matematyków Wrocławskich, współpracująca z Wydawnictwem Logi.

Organizatorem lubelskich zawodów jest Katedra Nauczania Matematyki i Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie.

 • dr Eliza Jackowska-Boryc
 • dr Małgorzata Cudna
Napisz do nas

Regulamin zawodów na Lubelszczyźnie

 1. Konkurs organizowany jest dla upamiętnienia Urszuli Marciniak – założycielki pierwszego specjalistycznego wydawnictwa łamigłówkowego w Polsce – LOGI.
 2. Organizatorem zawodów w Lublinie jest Katedra Nauczania Matematyki i Informatyki Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie we współpracy z Wydawnictwem Logi i Fundacją Matematyków Wrocławskich.
 3. Udział w Memoriale jest bezpłatny i otwarty.
 4. Uczniowie biorą udział w zawodach tylko za pośrednictwem szkół, w których odbywa się etap eliminacyjny. Mogą wziąć w nim udział także nauczyciele i inne osoby dorosłe.
 5. Zawodnicy startują indywidualnie w jednej z kategorii:
  1. MŁODZICY (klasy 3-5 SP)
  2. JUNIORZY (klasy 6-8 SP)
  3. LICEALIŚCI (szkoły średnie)
  4. DOROŚLI (studenci, nauczyciele, rodzice i inni miłośnicy łamigłówek)
 6. Eliminacje przeprowadzane w szkołach polegają na rozwiązaniu zestawu zadań przesłanych przez organizatorów w czasie 45 min. w warunkach kontrolowanej samodzielności.
 7. Za rozwiązanie każdego zadania można otrzymać od 0 do 4 pkt.
 8. Szkolni koordynatorzy przesyłają w określonym terminie wyniki do organizatora.
 9. Po przesłaniu wyników przez szkoły ustalany jest próg kwalifikacji do finału i ogłaszana jest lista zakwalifikowanych na stronie www zawodów.
 10. W przypadku gdy liczba zawodników z danej kategorii wiekowej, którzy przekroczyli próg eliminacyjny, istotnie przekroczy limit osób w finale, a przy progu podwyższonym o 1 pkt jest mniejsza niż połowa limitu, organizator może zażądać dostarczenia prac wszystkich zawodników powyżej progu. Prace te są wówczas sprawdzane z dokładnością do każdego pola i na tej podstawie ustalana jest ostateczna lista finalistów. Organizator może też (o ile będzie to konieczne) przeprowadzić w szkołach w danej kategorii wiekowej dodatkowy etap półfinałowy, na zasadach analogicznych do eliminacji, ale z trudniejszymi zadaniami.
 11. Zadania eliminacyjne i półfinałowe to łamigłówki diagramowe typu: piramidy (wieżowce), lampki, wielokropki, łamigłówki architekta, kakuro, sudoku (klasyczne lub zmodyfikowane) i inne. Wszystkie zadania zawierają instrukcję rozwiązywania.
 12. Limity miejsc w finale lubelskim w poszczególnych kategoriach wiekowych wynoszą:
  1. MŁODZICY 35 osób
  2. JUNIORZY 35 osób
  3. LICEALIŚCI 35 osób
  4. DOROŚLI 20 osób
  Limity te mogą zostać nieznacznie zmienione.
 13. Finał rozgrywany jest w sobotę przypadającą w tygodniu rocznicy urodzin Urszuli Marciniak. Rozgrywki finałowe składają się z trzech 45-minutowych rund o rosnącym stopniu trudności oraz Wielkiego Finału. Pomiędzy rundami są 15-minutowe przerwy, a przed Wielkim Finałem – przerwa co najmniej 60-minutowa.
 14. Zadania finałowe mogą zawierać rozmaite łamigłówki diagramowe, algebrafy i zadania logiczne, w tym łamigłówki geometryczne, topologiczne lub strategiczne. Poziom trudności zadań w Wielkim Finale jest istotnie wyższy od poziomu rund 1-3.
 15. O ile nie ogłoszono inaczej (np. w wypadku uzdalnienia finału), finalistą jest osoba zakwalifikowana do zawodów finałowych, która weźmie w nich udział (bez względu na uzyskany wynik). Wszyscy finaliści otrzymują dyplomy.
 16. Do Wielkiego Finału wchodzi pięciu najlepszych zawodników w każdej kategorii. O kolejności decyduje suma punktów z rund 1-3. Decyzją jurorów liczba finalistów może zostać nieznacznie zmieniona.
 17. Wielki Finał składa się z jednej 45-minutowej rundy. O miejscu w klasyfikacji końcowej decyduje liczba punktów uzyskanych w Wielkim Finale, a w razie remisów – łączna liczba punktów w rundach finałowych. Jury może też zarządzić dogrywkę w gronie laureatów.
 18. Uczestnicy Wielkiego Finału otrzymują dyplomy i upominki.
 19. Zwycięzcy Memoriału w kategoriach LICEALIŚCI i DOROŚLI (po porównaniu wyników we wszystkich regionach) kwalifikują się z dziką kartą do Mistrzostw Polski w Łamigłówkach.
 20. Nazwiska finalistów i laureatów wraz z afiliacją są publikowane na stronie www zawodów. Zawodnik może podpisać pracę dowolnym pseudonimem, ale dyplom będzie wystawiony na te same dane i nie będzie mógł być zmieniony.
 21. Organizatorzy nie przechowują ani nie przetwarzają żadnych danych uczestników konkursu zgłoszonych przez szkoły.
 22. Zgody rodziców uczniów na udział w konkursie oraz na publikację nazwiska w przypadku wejścia do finału zbierają i przechowują nauczyciele – szkolni koordynatorzy konkursu.