Umiemy Matmę

Lubelska Matematyczna Liga Zadaniowa

 
Rozpoczęcie Konkursu

Dnia 7-go grudnia 2020 roku rusza II edycja Lubelskiej Matematycznej Ligi Zadaniowej organizowanej przez Katedrę Nauczania Matematyki i Informatyki UMCS.

Konkurs składa się z trzech serii zadań, które będą opublikowane w następujących terminach:

  • Seria A publikacja zadań: 7.12.2020, termin wysyłania rozwiązań: 17.01.2021,
  • Seria B publikacja zadań: 25.01.2021, termin wysyłania rozwiązań: 28.02.2021,
  • Seria C publikacja zadań: 08.03.2021, termin wysyłania rozwiązań: 11.04.2021.

W tym roku dostosowaliśmy formę organizacji konkursu do warunków edukacji zdalnej. Na platformie e-learningowej moodle.umiemymatme.umcs.pl, po założeniu nowego konta, można zapisać się na kurs o nazwie Konkurs Lubelska Matematyczna Liga Zadaniowa (KonkursLMLZ). Klucz dostępu do kursu to: LMLigaZ21. W tym miejscu uczniowie będą mogli elektronicznie przesłać rozwiązania swoich prac, które później będą sprawdzane przez komisję LMLZ.

Rozwiązania zadań można również przesyłać tradycyjną pocztą na adres Instytutu Matematyki UMCS podany na dole strony. Pytania dotyczące Ligi można wysyłać na adres: ligazadaniowa@umiemymatme.umcs.pl.